top of page

Uw privacy

www.Nederlandsisleuk.nl  verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens van bezoekers van de website. Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of quiz of wanneer u ons zelf via mail contacteert, registreren wij uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn om op uw bericht te kunnen reageren: uw naam en e-mailadres, en indien u deze informatie met ons deelt ook uw leeftijd en adres. Uw gegevens worden bewaard tot uiterlijk 6 maanden na het laatste contact.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Marnixring Dilbeek, gevestigd te Dilbeek.

 

Gebruik door derden en beveiliging

Wij laten geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële of andere doeleinden.   Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze website(s) wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend. Deze gegevens worden gebruikt om de navigatie en bezochte pagina’s te analyseren. Aan de hand van deze analyse kunnen wij de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website optimaliseren.

Om onze website te optimaliseren worden via onze website(s) eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer opgeslagen worden bij het bezoeken van een website. U kan ze uitschakelen op de “thuis” pagina.

Op de website www.Nederlandsisleuk.nl  kunt u links aantreffen naar andere websites. www.Nederlandsisleuk.nl  kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Vragen

U kan inzage vragen in uw persoonsgegevens en/of ons verwerkingsregister. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Voor verdere vragen en opmerkingen kan u ons mailen op nederlandsisleuk2@gmail.com.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

 

Dilbeek, 8 september 2022

bottom of page