top of page
LOGO_Marnixring-768x675.jpg

Marnixring Internationale Serviceclub

De naam Marnixring verwijst naar de 16de eeuwse figuur van Philips van Marnix heer van Sint Aldegonde die in zijn persoonlijkheid de doelstellingen van onze vereniging heeft belichaamd. Marnixring Internationale Serviceclub vzw bestaat op dit ogenblik uit een zestigtal ‘ringen’ en telt meer dan 1300 leden in Vlaanderen, Nederland, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika.

De Marnixring heeft tot doel de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen

-  door het verspreiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur,

-  door vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden aan te moedigen ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging,

- door het bevorderen van solidariteit, verstandhouding en vrede door het ideaal van dienstvaardigheid.

Meer informatie over Marnixring Internationale Serviceclub en de activiteiten kan je vinden op www.marnixring.org.

 

Marnixring Dilbeek wil het Nederlands bij kinderen en jongeren promoten door de actie “Nederlands is leuk”. Kern is de slogan “Nederlands is leuk” met daarrond positieve adjectieven in hedendaags taalgebruik van jongeren. Nederlands is fantastisch, super, makkelijk, mooi, cool, eenvoudig en grappig!

Taal is belangrijk om te functioneren in de maatschappij. Een ruime woordenschat is belangrijk voor bijna alle vakken. Iemands woordenschat is verbonden aan succes op school, begrijpend lezen en het kunnen leren van teksten. Spelenderwijs kan een kind woorden leren en zo zijn woordenschat verruimen. Zonder afbreuk te willen doen aan de thuistaal,  wil Marnixring Dilbeek beklemtonen dat Nederlands leuk en hedendaags is en als onderwijstaal een belangrijke rol speelt in de toekomst van de kinderen.  

Naast spandoeken hebben wij ook een aantal stickers, bladwijzers en pennen laten maken met dezelfde boodschap die we onder bepaalde voorwaarden ter beschikking stellen via de scholen. Indien u vragen heeft kan je ons contacteren op nederlandsisleuk2@gmail.com.

Contact

Indien u vragen heeft kan je ons contacteren

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Bedankt!

bottom of page